Password
q

- długość hasła
- ilość haseł
- złożoność** - złożoność hasła może przyjmować wartości od 1-4, które odpowiednio oznaczają zawartość: liter, dużych liter, cyfr i znaków specjanlych.